National Beverage Corp. (FIZZ)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 720 208 650 594 630 254 629 755 584 599
Zobowiązania handlowe w tys. USD 95 299 88 754 74 369 66 202 74 853
Rotacja zobowiązań 7,56 7,33 8,47 9,51 7,81

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $720 208K ÷ $95 299K
= 7,56


Analiza porównawcza

2022