National Beverage Corp. (FIZZ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 720 208 650 594 630 254 629 755 584 599
Zapasy w tys. USD 103 318 71 480 63 482 70 702 60 920
Rotacja zapasów 6,97 9,10 9,93 8,91 9,60

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $720 208K ÷ $103 318K
= 6,97


Analiza porównawcza

2022