National Beverage Corp. (FIZZ)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 30 000 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 467 804 557 237 648 646 452 193 458 832
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $30 000K ÷ $467 804K
= 0,06


Analiza porównawcza

2022