National Beverage Corp. (FIZZ)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Rotacja zapasów 6,97 9,10 9,93 8,91 9,60
Rotacja należności 12,16 12,40 11,78 11,95 11,57
Rotacja zobowiązań 7,56 7,33 8,47 9,51 7,81
Rotacja kapitału pracującego 8,81 4,92 3,14 4,52 3,93

Średnia liczba dni

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Cykl zapasów dni 52,36 40,10 36,76 40,98 38,04
Cykl należności dni 30,02 29,43 30,98 30,54 31,56
Cykl zobowiązań dni 48,30 49,79 43,07 38,37 46,74

Długoterminowe

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,89 8,18 8,29 9,11 11,37
Rotacja aktywów razem 2,43 1,92 1,54 2,24 2,13