National Beverage Corp. (FIZZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 050 193 589 304 518 156 200 189 864
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 560 13 431 7 791 9 714 17 823
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 145 319 147 194 141 688 97 037 104 670
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,53 1,41 2,20 1,71 1,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 050K + $29 560K) ÷ $145 319K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022