National Beverage Corp. (FIZZ)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Cykl zapasów dni 52,36 40,10 36,76 40,98 38,04
Cykl należności dni 30,02 29,43 30,98 30,54 31,56
Cykl zobowiązań dni 48,30 49,79 43,07 38,37 46,74
Cykl konwersji gotówki dni 34,08 19,74 24,68 33,14 22,86

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 52,36 + 30,02 – 48,30
= 34,08


Analiza porównawcza

2022