National Beverage Corp. (FIZZ)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 138 010 1 072 210 1 000 390 1 014 100 975 734
Należności w tys. USD 93 592 86 442 84 921 84 841 84 360
Rotacja należności 12,16 12,40 11,78 11,95 11,57

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 138 010K ÷ $93 592K
= 12,16


Analiza porównawcza

2022