National Beverage Corp. (FIZZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 274 520 364 942 460 712 321 457 352 967
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 145 319 147 194 141 688 97 037 104 670
Wskaźnik płynności bieżącej 1,89 2,48 3,25 3,31 3,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $274 520K ÷ $145 319K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022