National Beverage Corp. (FIZZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 138 010 1 072 210 1 000 390 1 014 100 975 734
Property, plant and equipment w tys. USD 144 258 131 027 120 627 111 316 85 807
Rotacja aktywów trwałych 7,89 8,18 8,29 9,11 11,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 138 010K ÷ $144 258K
= 7,89


Analiza porównawcza

2022