National Beverage Corp. (FIZZ)

ROE

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 158 512 174 146 129 972 140 853 149 774
Kapitał własny w tys. USD 239 438 355 997 452 337 331 609 331 440
ROE 66,20% 48,92% 28,73% 42,48% 45,19%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $158 512K ÷ $239 438K
= 66,20%


Analiza porównawcza

2022