Cigna Group (The) (CI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów 6,74 37,47 39,96 43,25 40,60 45,41 45,12 46,55
Rotacja należności 10,48 8,16 7,75 8,46 11,55 7,99 8,11 8,68
Rotacja zobowiązań 4,14 21,91 21,15 22,83 22,71 24,24 24,30 24,09
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 54,14 9,74 9,13 8,44 8,99 8,04 8,09 7,84
Cykl należności dni 34,81 44,70 47,11 43,15 31,60 45,67 45,03 42,04
Cykl zobowiązań dni 88,12 16,66 17,25 15,99 16,07 15,06 15,02 15,15

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 47,83 48,20 49,05 48,38 47,15 41,79 40,89 39,60
Rotacja aktywów razem 1,25 1,25 1,18 1,16 1,12 1,10 1,08 1,07