Cigna Group (The) (CI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000 41 616 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 32 206 000 151 115 000 136 194 000 128 487 000 32 321 000 5 439 000
Zysk ze sprzedaży brutto 148 310 000 22 963 000 24 207 000 25 079 000 16 329 000 36 177 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 13 186 000 13 030 000 14 072 000 14 053 000 11 934 000 0
Zysk operacyjny 8 414 000 8 131 000 8 302 000 8 254 000 4 079 000 3 606 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 353 000 6 782 000 10 868 000 6 570 000 3 581 000 3 606 000
Podatek dochodowy 1 607 000 1 367 000 2 379 000 1 450 000 935 000 1 374 000
Udziały niekontrolujące 78 000 50 000 31 000 16 000 9 000 -5 000
Zysk (strata) netto 6 668 000 5 365 000 8 458 000 5 104 000 2 637 000 2 237 000