Cigna Group (The) (CI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 8 414 000 8 131 000 8 302 000 8 254 000 4 079 000
Aktywa razem w tys. USD 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000 153 226 000
Operacyjny ROA 5,85% 5,25% 5,34% 5,30% 2,66%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $8 414 000K ÷ $143 932 000K
= 5,85%


Analiza porównawcza

2022