Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 201 000 2 203 000 2 261 000 2 337 000 3 281 000
Należności w tys. USD 17 218 000 15 071 000 12 191 000 10 716 000 10 473 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 507 000 51 909 000 45 108 000 48 603 000 39 734 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,40 0,33 0,32 0,27 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 201 000K + $17 218 000K) ÷ $48 507 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022