Cigna Corp. (CI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 203 000 2 261 000 2 337 000 3 281 000 23 925 000
Należności w tys. USD 15 071 000 12 191 000 10 716 000 10 473 000 9 426 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 51 909 000 45 108 000 48 603 000 39 734 000 42 770 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,33 0,32 0,27 0,35 0,78

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 203 000K + $15 071 000K) ÷ $51 909 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2021