Cigna Group (The) (CI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000
Aktywa razem w tys. USD 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000 153 226 000
Rotacja aktywów razem 1,25 1,12 1,03 0,99 0,32

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $180 516 000K ÷ $143 932 000K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022