Cigna Group (The) (CI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 180 516 000 180 453 000 179 461 000 177 112 000 174 078 000 170 102 000 166 769 000 162 903 000
Aktywa razem w tys. USD 143 932 000 144 209 000 152 630 000 152 610 000 154 889 000 154 251 000 154 207 000 152 081 000
Rotacja aktywów razem 1,25 1,25 1,18 1,16 1,12 1,10 1,08 1,07

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $180 516 000K ÷ $143 932 000K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022/Q4