Cigna Group (The) (CI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000
Working capital w tys. USD -11 109 000 -7 438 000 -8 223 000 -10 293 000 -11 465 000
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $180 516 000K ÷ $-11 109 000K
= —


Analiza porównawcza

2022