Cigna Group (The) (CI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 195 265 000 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000
Working capital w tys. USD 6 620 000 -11 109 000 -7 438 000 -8 223 000 -10 293 000
Rotacja kapitału pracującego 29,50

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $195 265 000K ÷ $6 620 000K
= 29,50


Analiza porównawcza

2023