Cigna Corp. (CI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 151 115 000 136 194 000 128 487 000 32 321 000 5 439 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 6 655 000 5 478 000 5 090 000 4 366 000 2 719 000
Rotacja zobowiązań 22,71 24,86 25,24 7,40 2,00

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $151 115 000K ÷ $6 655 000K
= 22,71


Analiza porównawcza

2021