Cigna Group (The) (CI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 36 287 000 32 206 000 33 562 000 136 194 000 128 487 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 8 553 000 7 775 000 6 655 000 5 478 000 5 090 000
Rotacja zobowiązań 4,24 4,14 5,04 24,86 25,24

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $36 287 000K ÷ $8 553 000K
= 4,24


Analiza porównawcza

2023