Cigna Group (The) (CI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 8 353 000 6 782 000 10 868 000 6 570 000 3 581 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000
Marża zysku brutto 4,63% 3,90% 6,78% 4,28% 7,36%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $8 353 000K ÷ $180 516 000K
= 4,63%


Analiza porównawcza

2022