Cigna Corp. (CI)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 5 365 000 8 458 000 5 104 000 2 637 000 2 237 000
Aktywa razem w tys. USD 154 889 000 155 451 000 155 774 000 153 226 000 61 753 000
ROA 3,46% 5,44% 3,28% 1,72% 3,62%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $5 365 000K ÷ $154 889 000K
= 3,46%


Analiza porównawcza

2021