Cigna Group (The) (CI)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 5 164 000 6 668 000 5 365 000 8 458 000 5 104 000
Aktywa razem w tys. USD 152 761 000 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000
ROA 3,38% 4,63% 3,46% 5,44% 3,28%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $5 164 000K ÷ $152 761 000K
= 3,38%


Analiza porównawcza

2023