Cigna Group (The) (CI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 774 000 3 692 000 4 205 000 4 417 000 4 562 000
Rotacja aktywów trwałych 47,83 47,15 38,15 34,77 10,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $180 516 000K ÷ $3 774 000K
= 47,83


Analiza porównawcza

2022