Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 37 398 000 44 471 000 36 885 000 38 310 000 28 269 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 507 000 51 909 000 45 108 000 48 603 000 39 734 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77 0,86 0,82 0,79 0,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $37 398 000K ÷ $48 507 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022