Cigna Group (The) (CI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 206 000 33 562 000 136 194 000 128 487 000 32 321 000
Zapasy w tys. USD 4 777 000 3 722 000 3 165 000 2 661 000 2 821 000
Rotacja zapasów 6,74 9,02 43,03 48,29 11,46

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $32 206 000K ÷ $4 777 000K
= 6,74


Analiza porównawcza

2022