Cigna Corp. (CI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 151 115 000 136 194 000 128 487 000 32 321 000 5 439 000
Zapasy w tys. USD 3 722 000 3 165 000 2 661 000 2 821 000 0
Rotacja zapasów 40,60 43,03 48,29 11,46

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $151 115 000K ÷ $3 722 000K
= 40,60


Analiza porównawcza

2021