Cigna Group (The) (CI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 6,74 9,02 43,03 48,29 11,46
Rotacja należności 10,48 11,55 13,16 14,33 4,65
Rotacja zobowiązań 4,14 5,04 24,86 25,24 7,40
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 54,14 40,48 8,48 7,56 31,86
Cykl należności dni 34,81 31,60 27,74 25,47 78,57
Cykl zobowiązań dni 88,12 72,38 14,68 14,46 49,31

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 47,83 47,15 38,15 34,77 10,66
Rotacja aktywów razem 1,25 1,12 1,03 0,99 0,32