Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 28 100 000 31 125 000 29 545 000 31 893 000 39 523 000
Aktywa razem w tys. USD 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000 153 226 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,20 0,19 0,20 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $28 100 000K ÷ $143 932 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022