Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 28 155 000 28 100 000 31 125 000 29 545 000 31 893 000
Aktywa razem w tys. USD 152 761 000 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,18 0,20 0,20 0,19 0,20

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $28 155 000K ÷ $152 761 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2023