Cigna Group (The) (CI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000
Należności w tys. USD 17 218 000 15 071 000 12 191 000 10 716 000 10 473 000
Rotacja należności 10,48 11,55 13,16 14,33 4,65

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $180 516 000K ÷ $17 218 000K
= 10,48


Analiza porównawcza

2022