Cigna Group (The) (CI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 148 310 000 22 963 000 24 207 000 25 079 000 16 329 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000 48 650 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 82,16% 13,19% 15,09% 16,33% 33,56%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $148 310 000K ÷ $180 516 000K
= 82,16%


Analiza porównawcza

2022