Cigna Group (The) (CI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 158 978 000 148 310 000 140 516 000 24 207 000 25 079 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 195 265 000 180 516 000 174 078 000 160 401 000 153 566 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 81,42% 82,16% 80,72% 15,09% 16,33%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $158 978 000K ÷ $195 265 000K
= 81,42%


Analiza porównawcza

2023