Cigna Group (The) (CI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 668 000 5 365 000 8 458 000 5 104 000 2 637 000
Kapitał własny w tys. USD 44 872 000 47 112 000 50 321 000 45 338 000 41 028 000
ROE 14,86% 11,39% 16,81% 11,26% 6,43%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $6 668 000K ÷ $44 872 000K
= 14,86%


Analiza porównawcza

2022