Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 28 100 000 31 125 000 29 545 000 31 893 000 39 523 000
Kapitał własny w tys. USD 44 872 000 47 112 000 50 321 000 45 338 000 41 028 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,63 0,66 0,59 0,70 0,96

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $28 100 000K ÷ $44 872 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022