Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 28 155 000 28 100 000 31 125 000 29 545 000 31 893 000
Kapitał własny w tys. USD 46 223 000 44 872 000 47 112 000 50 321 000 45 338 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,61 0,63 0,66 0,59 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $28 155 000K ÷ $46 223 000K
= 0,61


Analiza porównawcza

2023