Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 496 000 2 279 000 2 177 000 2 201 000 1 799 000 1 878 000 1 773 000 2 203 000
Należności w tys. USD 24 003 000 23 476 000 22 990 000 17 218 000 22 101 000 23 164 000 20 940 000 15 071 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 54 087 000 54 669 000 52 067 000 48 507 000 48 375 000 52 713 000 51 810 000 51 909 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,47 0,48 0,40 0,49 0,48 0,44 0,33

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $21 496 000K + $24 003 000K) ÷ $54 087 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2023/Q3