Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 144 500 129 900 374 000 173 900 129 800 110 600 310 200 294 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 59 500 69 300 62 600 66 100 44 300 43 700 40 000 54 500
Należności w tys. USD 119 500 108 100 79 500 74 000 95 500 69 400 65 400 105 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 755 800 669 900 648 000 694 400 621 600 491 700 528 400 432 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 0,46 0,80 0,45 0,43 0,45 0,79 1,05

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($144 500K + $59 500K + $119 500K) ÷ $755 800K
= 0,43


Analiza porównawcza

2023/Q4