Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 110 600 310 200 294 500 291 300 315 700 342 200 147 700 67 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 700 40 000 54 500 37 600 36 500 31 700 36 400 28 200
Należności w tys. USD 69 400 65 400 105 800 108 300 105 300 89 500 114 700 85 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 491 700 528 400 432 200 395 000 352 500 369 500 305 200 424 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,45 0,79 1,05 1,11 1,30 1,25 0,98 0,43

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($110 600K + $43 700K + $69 400K) ÷ $491 700K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022/Q3