Churchill Downs, Inc. (CHDN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 439 400 249 100 -81 900 137 500 352 800
Aktywa razem w tys. USD 6 206 800 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200
ROA 7,08% 8,35% -3,05% 5,39% 20,45%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $439 400K ÷ $6 206 800K
= 7,08%


Analiza porównawcza

2022