Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 739 700 554 900 450 800 106 400 271 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 768 300 4 558 700 1 961 000 1 618 300 1 469 900
Kapitał własny w tys. USD 893 600 551 500 306 800 367 100 508 300
Zwrot z kapitału całkowitego 13,06% 10,86% 19,88% 5,36% 13,73%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $739 700K ÷ ($4 768 300K + $893 600K)
= 13,06%


Analiza porównawcza

2023