Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 450 800 106 400 271 600 228 700 195 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 961 000 1 618 300 1 469 900 880 300 1 125 200
Kapitał własny w tys. USD 306 800 367 100 508 300 473 300 640 300
Zwrot z kapitału całkowitego 19,88% 5,36% 13,73% 16,90% 11,06%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $450 800K ÷ ($1 961 000K + $306 800K)
= 19,88%


Analiza porównawcza

2021