Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 129 800 291 300 67 400 96 200 133 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 300 37 600 28 200 26 900 22 400
Należności w tys. USD 95 500 108 300 85 900 51 800 45 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 621 600 395 000 424 200 301 200 256 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 1,11 0,43 0,58 0,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($129 800K + $44 300K + $95 500K) ÷ $621 600K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022