Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 608 800 343 600 8 000 196 400 233 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000
Marża zysku brutto 33,64% 21,51% 0,76% 14,77% 23,18%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $608 800K ÷ $1 809 800K
= 33,64%


Analiza porównawcza

2022