Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 554 900 450 800 106 400 271 600 228 700
Koszty odsetek netto w tys. USD 147 300 84 700 80 000 70 900 40 100
Wskaźnik pokrycia odsetek 3,77 5,32 1,33 3,83 5,70

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $554 900K ÷ $147 300K
= 3,77


Analiza porównawcza

2022