Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 18,95 14,75 12,27 25,67 22,03
Rotacja zobowiązań 6,12 8,92 7,91 11,38 9,39
Rotacja kapitału pracującego 15,00

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 19,26 24,75 29,75 14,22 16,57
Cykl zobowiązań dni 59,68 40,94 46,15 32,07 38,86

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,91 1,61 0,97 1,42 1,33
Rotacja aktywów razem 0,29 0,54 0,39 0,52 0,58