Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 14,75 12,27 25,67 22,03 10,36
Rotacja zobowiązań 8,92 7,91 11,38 9,39 8,06
Rotacja kapitału pracującego 15,00

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 24,75 29,75 14,22 16,57 35,23
Cykl zobowiązań dni 40,94 46,15 32,07 38,86 45,26

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 1,61 0,97 1,42 1,33 1,45
Rotacja aktywów razem 0,54 0,39 0,52 0,58 0,37