Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 461 700 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700
Working capital w tys. USD -355 000 -277 100 106 500 -189 100 -80 000
Rotacja kapitału pracującego 15,00

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 461 700K ÷ $-355 000K
= —


Analiza porównawcza

2023