Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 291 300 67 400 96 200 133 300 51 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 600 28 200 26 900 22 400 18 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 395 000 424 200 301 200 256 600 453 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,83 0,23 0,41 0,61 0,16

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($291 300K + $37 600K) ÷ $395 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2021