Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 129 800 291 300 67 400 96 200 133 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 300 37 600 28 200 26 900 22 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 621 600 395 000 424 200 301 200 256 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,83 0,23 0,41 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($129 800K + $44 300K) ÷ $621 600K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022