Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 978 300 994 900 1 082 100 937 300 757 500
Rotacja aktywów trwałych 0,91 1,61 0,97 1,42 1,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 809 800K ÷ $1 978 300K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022