Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000 882 600
Aktywa razem w tys. USD 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200 2 359 400
Rotacja aktywów razem 0,54 0,39 0,52 0,58 0,37

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 597 200K ÷ $2 981 600K
= 0,54


Analiza porównawcza

2021