Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000
Aktywa razem w tys. USD 6 206 800 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200
Rotacja aktywów razem 0,29 0,54 0,39 0,52 0,58

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 809 800K ÷ $6 206 800K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022