Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 402 200 307 600 78 700 221 000 199 100
Aktywa razem w tys. USD 6 206 800 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200
Operacyjny ROA 6,48% 10,32% 2,93% 8,66% 11,54%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $402 200K ÷ $6 206 800K
= 6,48%


Analiza porównawcza

2022