Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 307 600 78 700 221 000 199 100 169 700
Aktywa razem w tys. USD 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200 2 359 400
Operacyjny ROA 10,32% 2,93% 8,66% 11,54% 7,19%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $307 600K ÷ $2 981 600K
= 10,32%


Analiza porównawcza

2021