Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 243 400 1 151 100 860 500 986 700 719 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 203 300 129 100 108 800 86 700 76 600
Rotacja zobowiązań 6,12 8,92 7,91 11,38 9,39

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 243 400K ÷ $203 300K
= 6,12


Analiza porównawcza

2022