Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 439 400 249 100 -81 900 137 500 352 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000
Marża zysku netto 24,28% 15,60% -7,77% 10,34% 34,97%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $439 400K ÷ $1 809 800K
= 24,28%


Analiza porównawcza

2022