Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 566 400 446 100 193 500 343 000 289 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 31,30% 27,93% 18,36% 25,80% 28,70%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $566 400K ÷ $1 809 800K
= 31,30%


Analiza porównawcza

2022