Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 501 500 235 100 221 200 241 500 256 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 395 000 424 200 301 200 256 600 453 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,27 0,55 0,73 0,94 0,57

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $501 500K ÷ $395 000K
= 1,27


Analiza porównawcza

2021