Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 400 800 344 500 501 500 235 100 221 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 755 800 621 600 395 000 424 200 301 200
Wskaźnik płynności bieżącej 0,53 0,55 1,27 0,55 0,73

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $400 800K ÷ $755 800K
= 0,53


Analiza porównawcza

2023