Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 961 000 1 618 300 1 469 900 880 300 1 125 200
Kapitał własny w tys. USD 306 800 367 100 508 300 473 300 640 300
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 6,39 4,41 2,89 1,86 1,76

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 961 000K ÷ $306 800K
= 6,39


Analiza porównawcza

2021