Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000
Należności w tys. USD 95 500 108 300 85 900 51 800 45 800
Rotacja należności 18,95 14,75 12,27 25,67 22,03

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 809 800K ÷ $95 500K
= 18,95


Analiza porównawcza

2022