Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 129 800 110 600 310 200 294 500 291 300 315 700 342 200 147 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 300 43 700 40 000 54 500 37 600 36 500 31 700 36 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 621 600 491 700 528 400 432 200 395 000 352 500 369 500 305 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,31 0,66 0,81 0,83 1,00 1,01 0,60

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($129 800K + $44 300K) ÷ $621 600K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022/Q4