Barnes Group Inc. (B)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja zapasów 2,95 2,94 2,96 3,09 3,17 3,20 3,35 3,32
Rotacja należności 4,18 4,31 4,32 4,84 4,51 4,66 4,80 4,75
Rotacja zobowiązań 6,04 5,60 5,79 6,08 6,00 6,06 6,13 6,36
Rotacja kapitału pracującego 3,01 2,91 2,95 3,16 3,13 3,14 3,40 3,39

Średnia liczba dni

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Cykl zapasów dni 123,58 124,35 123,15 118,30 115,18 114,07 108,82 110,08
Cykl należności dni 87,42 84,63 84,43 75,40 81,00 78,30 76,04 76,76
Cykl zobowiązań dni 60,41 65,16 63,03 60,06 60,79 60,28 59,52 57,43

Długoterminowe

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja aktywów trwałych 4,06 4,00 3,94 4,08 3,97 3,79 3,69 3,56
Rotacja aktywów razem 0,53 0,53 0,52 0,54 0,53 0,50 0,49 0,48